ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Τοποθέτηση μαρμάρων. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει στην περίπτωση που υπάρχει η ανάγκη αυτή κάθε είδους τοποθέτηση στο χώρο σας. Η τοποθέτηση πραγματοποιείται σε τρία βήματα:

1ο Βήμα

Τα εξειδικευμένα συνεργεία μας επισκέπτονται αρχικά το χώρο σας προκειμένου να υπολογίσουν τις τελικές διαστάσεις του χώρου με ακρίβεια.

2ο Βήμα

Στη συνέχεια, αναλόγως με τη ζήτηση σας σχετικά με το είδος του μαρμάρου, το είδος της επεξεργασίας και το σημείο τοποθέτησης, γίνεται η κοπή και η επεξεργασία του μαρμάρου στο χώρο μας.

3ο Βήμα

Το μάρμαρο συσκευάζεται προσεκτικά, με αρίθμηση των μαρμάρων κοπής και πραγματοποιείται η τοποθέτηση των μαρμάρων στο χώρο σας με τα κατάλληλα μέσα και υλικά με σκοπό ένα άρτιο αποτέλεσμα.